Vad är Responsible Wool Standard (RWS)?

Ansvarsfull ullproduktion

Responsible Wool Standard (RWS) är en oberoende global certifiering som syftar till att förbättra djulvälfärd och hållbarhet inom ullproduktionen. Certifieringen gör det lättare för oss som konsumenter att göra etiska och hållbara val

Logo Responsible Wool Standard, Responsible Mohair Standard, Responsible Alpacka Standard

Varför är RWS viktigt?

  1. Djurvälfärd: Standarden säkerställer att djur inte utsätts för onödig smärta eller stress. Det är till exempel förbjudet med mulesing.
  2. Miljövänlig produktion: RWS uppmanar till en hållbar användning av naturresurser och minimal skadlig inverkan på ekosystemet.
  3. Arbetsförhållanden: Man försäkrar att alla som arbetar med ullen har säkra och rättvisa arbetsförhållanden.
djurvälfärd ull

Hur fungerar certifieringen?

RWS är framtaget av Textile Exchange, en global och ideell organisation som samarbetar med parter i hela produktionskedjan, från fårägare till varumärken.

En oberoende tredje part utför regelbundna kontroller av gårdar och produktionsanläggningar för att säkerställa att de uppfyller RWS krav.

Responsible Wool Standard och djurvälfärd

RWS krav på djulvälfärd utgår ifrån vad som kallas “The Five Freedoms”, eller på svenska ungefär “de fem friheterna”. Detta innebär:

  1. Frihet från hunger och törst
  2. Frihet från obehag
  3. Frihet från smärta, skador och sjukdomar
  4. Frihet att utföra normala beteénden (rörelseutrymme, vänner av det egna djurslaget, godkända faciliteter)
  5. Frihet från rädsla och stress
Hållbar ull certifiering

RWS i Sverige

I Sverige har flera större och mindre företag antagit RWS som en del av deras hållbarhetsstrategi. Det underlättar för svenska konsumenter att göra etiskt val när det kommer till ullprodukter.

Responsible Mohair Standard (RMS) & Responsible Alpacka Standard (RAS)

Liksom RWS fungerar Responsible Mohair Stanard och Responsible Alpacka Standard genom att certifiera etiska och hållbara produkter av Mohair och Alpacka.