Stickningens positiva hälsoeffekter

Stickning resulterar inte bara i tjusiga handarbeten och varma strumpor, evidensbaserad forskning visar att stickning har flera positiva hälsoeffekter. Inte undra på att stickning på senare år kommit att bli känd som “den nya yogan”. Stickningens långsamma och repetitativa natur tycks göra under för vår hälsa. 

stickning av en tröja

Stickning sänker vårt blodtryck

Enligt en studie genomförd vid Harvards Medical School (2007) kan stickning sänka vårt blodtryck med i snitt 11 slag per minut! Samma studie visar att stickning ger en liknande känsla av lugn och inre ro, som man ofta ser hos utövare av yoga. 1

Positiva effekter på vårt minne

Stickning har också en positiv inverkan på vårt minne och vår kognitiva hälsa. En omfattande studie som inkluderade över 1 300 personer i åldern 70-89 visade att handarbete som stickning och virkning minskade risken för åldersrelaterad minnesförlust. Denna positiva effekt verkar vara unik för handarbete, läsning och musiklyssnande gav inte samma goda resultat.2 Dessutom tyder forskning på att regelbunden stickning kan fördröja utvecklingen av demenssjukdomar hos dem som senare i livet drabbas av sådana tillstånd.3

Stickning lindrar depression, oro och smärta

Stickning är inte bara en metod för avkoppling, det kan också lindra depression, ångest och till och med fysisk smärta. Det repetitativa arbetet stickning innebär gör att lugnande serotonin frisätts i kroppen. När vi koncentrerar oss på vår stickning skiftar vi också fokus från smärta och oro till arbetet framför oss. Det här påminner om vad meditation och yoga kan göra för vårt välbefinnande. 4

En studie genomförd av University of British Columbia (2009) undersökte stickningens positiva effekter på den som lider av en ätstörningar. 38 kvinnor drabbade av anorexi fick lära sig att sticka varav 74% upplevde att stickningen ledde till positiva effekter som minskad ångest. 5 

Du kan alltså med gott samvete sticka ett varv till!

Källor

  1. https://www.motherofpurl.net/blog/2020/10/2/why-is-knitting-good-for-you
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21677242/
  3. https://www.independent.co.uk/life-style/knitting-reduces-anxiety-depression-chronic-pain-slows-dementia-research-knit-for-peace-uk-a8254341.html
  4. https://www.independent.co.uk/life-style/knitting-reduces-anxiety-depression-chronic-pain-slows-dementia-research-knit-for-peace-uk-a8254341.html